İNŞAAT HUKUKU

İnşaat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku`nun alt dallarından biri olmasına rağmen özellikle günümüzde ve gelecekte gerçek kişi ve tüzel kişilerin haklarının, yatırımlarının manen ve maddeten korunması ve profesyonel bir zeminde gerçekleşmesi adına önemli bir yer tutmaktadır. Ekibimiz bu süreçte müvekkillerimize kapsamlı ve geleceğe dönük hukuki danışmanlık vermektedir. Bu danışmalık süreci; hukuken doğru gayrimenkulün seçilmesinden başlayıp, inşaat projelerinin yürütülmesi, müteahhit ya da yer sahipleriyle sözleşmelerin düzenlenmesi, inşaat sürecinde mimar, proje yöneticileri ve taşeron firmalarla gerçekleştirilen sözleşmelerin hazırlanmasını kapsamaktadır.

İnşaat Hukuku`nun ana öğesi olan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmenin süreçlerinin takip edilmesi ekibimiz tarafından profesyonelce gerçekleştirilmektedir. Ayrıca; İnşaat Hukuku kapsamında olan, Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Hasılat Paylaşımı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Kamu İhalesi İnşaat Sözleşmeleri`nin hazırlanması, revizyonu, incelenmesi ve sözleşmeden doğan risk değerlendirme raporunun hazırlaması kapsamında da müvekkillerimize tarafımızdan hizmet verilmektedir.

İnşaat yapım ve bitim sürecinde oluşabilecek Tapu İptal ve Tescil Davası, Nama İfa Davası, İpoteğin Kaldırılması gibi başlıca davalar ekibimiz tarafından tecrübeyle takip edilmektedir.