MST Hukuk & Danışmanlık Bürosu | Avukatsız imza atmayın!

TELEFON

+90 (542) 134 78 84

EMAIL

avukat@mervesonmez.com

AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI

İnsan doğası ölümsüzlüğü aramaktadır. Bu durum hem genetik açıdan hem de bu hayattan gittikten sonra iz bırakmak olarak karşımıza çıkar. Aile şirketlerinin kurulma mantığı da kişinin adını devam ettirebilmesi ve kendinden sonra var olacak nesillere hem maddi hem manevi olarak yol göstermesidir. Aile şirketleri istatiksel olarak ülkemizde devamlılığını sağlayamamakta en iyi ihtimal 3. nesil, en […]

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ARSA SAHİPLERİNİN UZLAŞMASI

Bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etap veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde, yapılar yıktırılmadan önce, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya […]

ÖN ÖDEMELİ GAYRİMENKUL SATIŞI

Gayrimenkul şirketlerinin taşınmazları ön ödemeli (taksitli) bir şekilde müşterilerine (tüketiciye) satış yapması halinde; – Müşterileri ile yapılan sözleşmelerin hukuken geçerli olabilmesi için sözleşmeden önce yapılması gereken ön bilgilendirme formu ile ilgili açıklamalar,– Sözleşmenin içeriği ve sözleşmenin şekil şartları,– Müteahhitin teminat yükümlülükleri (bina tamamlama sigortası) ,– Sözleşmenin şekil şartlarının yerine getirilmemesi halinde teminatın işlevsizliği,– Sözleşmenin şekil […]

Merve Sönmez Talay: “Çocuk her anlamda korunmaya muhtaç bir bireydir”

Yetişkinler arasında kişisel verilerin kullanılması sıkça tartışılan bir konu. Peki, ya çocuklar? Çocukların kişisel verileri, onların izni olmadan paylaşılabilir mi? Avukat Merve Sönmez Talay, çocukların kişisel verilerinin paylaşımı ve istismar davalarındaki bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili soruları Intell4’a cevaplandırdı. Kişisel verilerin korunması, yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da hakkı. Ancak başta aileler olmak üzere birçok kişi ve kurum, […]