MST Hukuk & Danışmanlık Bürosu | Avukatsız imza atmayın!

TELEFON

+90 (542) 134 78 84

EMAIL

avukat@mervesonmez.com

AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

Aile, ülkemizde toplumun temel taşı olarak nitelendirmekte olup; bu birliğin kurulması ya da sona erdirilmesi Medeni Kanundan kaynaklanan bir takım kurallarla düzenlenmektedir.
Bu düzenlemeler kapsamında ekibimiz gerek Türk vatandaşları arasında gerekse Türk ve yabancı vatandaşlar arasında gerçekleşen nişan, evlenme boşanma, velayet, nafaka davaları, eşler arasındaki mal rejimi davaları, soy bağının kurulması, evlat edinme gibi konulardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerini mahkeme önünde vekaleten temsil etmektedir.

Ayrıca; taraflar arasında hazırlanan protokol ve sözleşmelerle de müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bu hizmetleri gerçekleştirirken tarafların özel hayatının gizliliğine özen ve önem göstermek ekibimizin mutlak düsturu olarak belirlenmiştir.