Merve Sönmez Talay Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Toplantı ve Sorun Tespiti

Sizinle bir araya gelir, online görüntülü ya da yazılı görüşmeler yaparak sorunu
tespit ederiz.

Araştırma, Çalışma ve Geri Bildirim

Tespit ettiğimiz ihiyaç ya da sorunlarınıza dair titiz araştırmalar yapar, yazılı olarak çalışır ve onayınıza sunarız.

Uygulama

Bilginize sunduğumuz çözüm önerilerini mevzuatta öngörülen esas ve usullere uygun
olarak uygularız.